Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 27-09-2018 και ώρα 11.30 μ.μ.

24 Σεπτεμβρίου 2018 Ανακοινώσεις

Σας προσκαλούμε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 27-09-2018 και ώρα 11.30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Παροχή τεχνικής υπηρεσίας καταγραφής, αξιολόγησης της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. και βελτίωση – επικαιροποίηση της μελέτης επέκτασης της Ε.Ε.Λ. πόλεως Κω».
 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ψηφιακών μετρητών στάθμης και συσκευών τηλεμετρίας».
 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων και εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης».
 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Βιολογικού Καθαρισμού πόλεως Κω».
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Περιφερειακών και Λογισμικού».
 6. Έγκριση της υπ΄αριθ. 35/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια «Αντικατάσταση εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Κω».
 7. Έγκριση δαπάνης για την «Αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων Α0 Καρδάμαινας».
 8. Έγκριση δαπάνης για την «Προμήθεια πιεστικού συγκροτήματος».
 9. Έγκριση παράτασης για το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Λαγκάδα Δήμου Κω για την αντιμετώπιση λειψυδρίας».
 10. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 3510/27-09-2018 σύμβασης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου στη Δημοτική Κοινότητα Κω (ΟΜΑΔΑ Α: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ).
 11. Αναμόρφωση κωδικών προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έτος 2018.
 12. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου νήσου Κω»
 13. Εγκρίσεις δαπανών.
 14. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης προϋπολογισμού εξόδων 2018.
 15. Εγκρίσεις και δεσμεύσεις δαπανών προϋπολογισμού 2018
 16. Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 17. Λοιπά θέματα
 18. Αιτήσεις δημοτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

Διαβάστηκε 283 φορές
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες