Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 26-03-2021 και ώρα 11.30 π.μ.,

24 Μαρτίου 2021 Ανακοινώσεις

Σας προσκαλούμε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 26-03-2021 και ώρα 11.30 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου Νήσου Κω»
 2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διερεύνησης τιμών για την ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ»
 3. Έγκριση της αρ. 18/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΤΕΥΣΗΣ ΚΩ»
 4. Υποβολή τεχνικού δελτίου και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» για χρηματοδότηση της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΤΕΥΣΗΣ ΚΩ»
 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός θαλάμων αντλιοστασίων ακαθάρτων»
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης και εξοπλισμού παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών δικτύου ύδρευσης».
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ομβρίων οδού Μπουμπουλίνας»
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης».
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων - εξαρτημάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και μεταλλικών κατασκευών»
 10. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
 11. Έγκριση παράτασης της υπ΄αριθ. 5759/30-11-2020 σύμβασης για την «Μίσθωση μηχανήματων έργου»
 12. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Απολύμανση εσωτερικών χώρων και προμήθεια απολυμαντικών και προστατευτικών ειδών»
 13. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένου της ΣΟΧ 1/2021.
 14. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

 

Διαβάστηκε 359 φορές
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες