Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Ανακοινωσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

11 Ιουνίου 2020 Ανακοινώσεις

(Συστημ. Αρ. 88552, Αρ. πρωτ. διακήρυξης 1386/31-3-2020, ΑΔΑ:62ΨΥΟΞΓΦ-Η2Ο και ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξης ΑΔΑΜ: 20PROC006504279_2020-03-31).

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 14178 ΕΞ 2020/3-6-2020 ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ , ΕΣΗΔΗΣ –Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 12-6-2020 και ώρα 23:30 έως την Δευτέρα 22-6-2020 και ζητείται από τις αναθέτουσες αρχές /αναθέτοντες φορείς να μεταθέσουν για αυτό το χρονικό διάστημα όλες τις καταληκτικές ημερομηνίες στις διάφορες διαδικασίες των διαγωνισμών δημοσίων έργων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω πρόκειται να προβεί στην προγραμματισμένη συνεδρίαση στις 11 Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή, σε λήψη απόφασης για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (στα τεύχη του διαγωνισμού έχει οριστεί η 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00:00 π.μ.) και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών (στα τεύχη του διαγωνισμού έχει οριστεί η 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00 π.μ.) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 88552 που αφορά τον διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ».

Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στην πλατφόρμα του διαγωνισμού κατόπιν λήψης της σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

 

Διαβάστηκε 107 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες