Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Ανακοινωσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ 1/2020 ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

16 Ιουλίου 2020 Ανακοινώσεις

Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων στις εξής θέσεις:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

(Για τη Δημοτική Ενότητα Κω)

ΚΩΣ

(Δήμος Κω)

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

8 μήνες

1

102

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

(Για τη Δημοτική Ενότητα Κω)

ΚΩΣ

(Δήμος Κω)

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΕ Διοικητικός

8 μήνες

1

103

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

(Για τη Δημοτική  Ενότητα Κω)

ΚΩΣ

(Δήμος Κω)

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΕ Υδραυλικών

8 μήνες

1

104

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

(Για τη Δημοτική  Ενότητα

Ηρακλειδών)

ΚΩΣ

(Δήμος Κω)

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΕ Υδραυλικών

8 μήνες

1

105

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

( Για τη Δημοτική Ενότητα Κω)

ΚΩΣ

(Δήμος Κω)

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΕ Οικοδόμων

8 μήνες

2

106

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

(Για τη Δημοτική Ενότητα Κω)

ΚΩΣ

(Δήμος Κω)

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΕ Οδηγών 

[(με άδεια οδήγησης Γ΄ + Ε΄ (CE)  κατηγορίας

(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)]

8 μήνες

2

107

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

(Για τη Δημοτική Ενότητα Κω)

ΚΩΣ

(Δήμος Κω)

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΥΕ Εργατών

Ύδρευσης-Αποχέτευσης

8 μήνες

3

108

ΔΕΥΑ Δήμου  Κω

(Για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών)

ΚΩΣ

(Δήμος Κω)

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΥΕ Εργατών

Ύδρευσης-Αποχέτευσης

8 μήνες

2

 

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά αρχίζει την Τετάρτη 22 Ιουλίου  2020 και λήγει με την πάροδο της 31ης Ιουλίου 20120, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτεηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@deyakos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κω (ΔΕΥΑ Δήμου Κω), Σκεύου Ζερβού 40, Τ.Κ. 85300, υπόψη κου Μούρα Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 22420-23915). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κω

 

Ζαχαρός Κωνσταντίνος 

 

 

Διαβάστηκε 733 φορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Ανακοινώσεις ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ 1/2020 ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες